Zpráva o udržitelném rozvoji společnosti 2022

Zpráva zabývající se tématem udržitelnosti v rámci skupiny DEK, jejímž cílem je informovat o významných aspektech podnikání v oblasti udržitelného rozvoje.

Předkládáme vám první samostatnou Zprávu zabývající se tématem udržitelnosti v rámci skupiny DEK, jejímž cílem je informovat o významných aspektech podnikání v oblasti udržitelného rozvoje. Zpráva zahrnuje informace za celou skupinu DEK v ČR, včetně dceřiných společností na Slovensku, v Polsku a na Ukrajině.

Byla vytvořena s přihlédnutím k budoucím požadavkům evropské legislativy, konkrétně ke Směrnici o podávání zpráv podniků o udržitelnosti (Corporate Sustainability Reporting Directive) a k souvisejícím předpisům tak, jak byly v době přípravy zprávy známy.

Zprávu najdete zde.