Kariéra

Často kladené otázky

Čím se vaše společnost zabývá?

Hlavním zaměřením je obchodní činnost – jsme distributorem stavebních materiálů. Dále nabízíme projekční služby, poradenství, průzkumy a  posudky v oblasti stavebnictví. Naše výrobní dceřiné společnosti se zabývají zpracováním a opracováním plechu a přírodního kamene. Servisní oddělení jsou zaměřena na marketing, personální, ekonomickou, provozní a IT činnost.

Jak napsat správně životopis (CV)

Je důležité si uvědomit, že životopis je to první, co od vás zaměstnavatel obdrží a odkud čerpá první informace o vaší osobě. Na základě životopisu se také většinou personalista rozhodne, zda vás pozve k pohovoru či nikoliv. Proto byste měli napsání životopisu věnovat dostatek času. Zde uvádíme pár bodů, které by vám při sepsání životopisu mohly pomoci:

 • Životopis by neměl být delší než 3 strany formátu A4.
 • Pokud je to možné, napište životopis na PC. Životopis ukládejte a posílejte ideálně ve formátu pdf.
 • Životopis by měl mít strukturovanou formu. Měl by být stručný, výstižný, jasný a přehledný. Používejte spíš odrážky než celé věty. (Špatně: Narodil jsem se ...).
 • V životopise by neměly být mezery, roky by na sebe měly navazovat, uvádějte i brigády, mateřskou dovolenou, pobyt v zahraničí či neukončené vzdělání – stejně by na to přišla při pohovoru řeč.
 • Uvádějte nejen název pozice, ale i náplň dané práce.
 • Po napsání si životopis důkladně zkontrolujte (ideálně si ho nechte přečíst někým dalším).

Struktura životopisu

 • Na prvním místě vždy uvádějte jméno a kontaktní údaje (telefon, e-mailová adresa, apod.).
 • Dále uvádějte vzdělání. Řaďte ho od posledního a uveďte název školy, obor studia, rok ukončení, závěrečnou zkoušku.
 • Pod vzdělání můžete uvést absolvované kurzy (je možné také umístit na konci CV).
 • Poté přichází na řadu praxe. Přehledným způsobem sepište od kdy do kdy jste ve firmě na určité pozici působili, firmu, čím se zabývá, název pozice a stručně její náplň. Opět řaďte od posledního zaměstnání.
 • Na závěr uvádějte jazykové znalosti (jazyk a úroveň vašich znalostí), PC znalosti (přehled programů, které ovládáte). Dále následují další vaše znalosti, dovednosti, osobnostní předpoklady, zájmy.
 • Životopis by měl končit datem vyhotovení a popřípadě vaším podpisem.
Jak poznám, které výběrové řízení je ještě aktuální?

Všechny pozice, které vidíte v seznamu volných pracovních míst jsou platné a otevřené.

Jaké nabízíte možnosti profesního růstu?

Růst společnosti umožňuje osobní rozvoj všem schopným zaměstnancům. Vytváříme nové specializované i manažerské pozice, které jsou příležitostí nejen pro nové kolegy, ale i pro stávající. Výjimkou nejsou také přesuny na jiné pozice v rámci oddělení, poboček i napříč jimi.

Nabízíte práci studentům?

Ano, i studenti jsou vítáni. Studentské pozice najdete v seznamu volných pracovních míst, jsou označeny slovem "student". Existuje zde i možnost nástupu na trvalý pracovní poměr po dokončení studia.

Co mám dělat, když se nemohu přihlásit přes odpovědní dotazník?

Pokud máte opakovaný problém s odesláním dotazníku, pošlete nám Váš životopis na emailovou adresu kariera@dek.cz, nezapomeňte uvést o jakou pozici máte zájem. Jedině tak jsme schopni Vás přiřadit k poptávanému místu.

Jak se dozvíme výsledek výběrového řízení?

Každý uchazeč, který vyplnil dotazník pro uchazeče, je buď telefonicky nebo písemně vyrozuměn o výsledku výběrového řízení.

Co je to průvodní dopis?

Průvodní dopis slouží jako úvod k vašemu životopisu. Buď ho můžete napsat jako tělo e-mailu nebo jako dokument, který k e-mailu přiložíte spolu s životopisem. Dopis je nutné napsat výstižně a stručně (pouze několik řádků nejčastěji ve třech odstavcích) a doplnit o kontaktní údaje. Pro každou pozici vytvořte jiný průvodní dopis.

Jaké zprávy můžu od vás očekávat při průběhu výběrového řízení?
 • Potvrzení o zařazení do databáze – Jedná se o e-mail, že jsme vás zařadili do výběrového řízení, a že se výběrem kandidátů do 1. kola budeme v nejbližší době zabývat.
 • Odmítnutí – Nejste vybrán k dalšímu kolu daného výběrového řízení (buď na základě posouzení vašeho CV nebo na základě pohovoru). Tento e-mail však automaticky neznamená, že bychom pro vás v budoucnu neměli vhodnou pozici. Sami můžete sledovat na internetových stránkách přehled volných pracovních pozic, a pokud vás nějaká zaujme, přihlásit se opět ke konkrétnímu výběrovému řízení.
 • Pozvánka na online test – Jedná se o test Všeobecných logických předpokladů, který je zakončen osobním dotazníkem, test je součástí 1. kola výběrového řízení.
 • Pozvánka na pohovor – Jedná se o pozvání na osobní či online pohovor, většinou si můžete vybrat den a hodinu. Pohovor je dobré vždy potvrdit, abychom s vámi v daný termín počítali.
 • Potvrzení pohovoru – Jedná se o informativní e-mail o termínu a místu konání pohovoru, který byl předem telefonicky dohodnut. Na tento e-mail není nutné odpovídat.
Jak se mám připravit na pohovor?
 • Vyhraďte si na pohovor dostatek času (obvykle může 1. kolo pohovoru trvat 1-2 hodiny, není tudíž dobré, dávat si několik pohovorů v jeden den). Na délku pohovoru se můžete určitě zeptat při zvacím telefonním hovoru.
 • Naplánujte si cestu, vyhledejte si vhodné spoje a dejte si časovou rezervu. Není dobré na pohovor přijít příliš brzo nebo pozdě. Pokud se to již stane, je dobré zavolat a personalistu na tuto skutečnost upozornit.
 • Zjistěte si informace o společnosti, jak je velká, čím se zabývá . Pro určité pozice, mohou být dobré i informace o dodavatelích či konkurenci. Většinu potřebných informací naleznete na webových stránkách společnosti.
 • Znovu si projděte inzerát, abyste věděli, o jakou pozici se přesně jedná . Porovnejte své schopnosti s požadavky dané pozice. Ujasněte si, z jakého důvodu se na pozici hlásíte, proč jste na ni reagovali.
 • Zvolte správné oblečení. Ideálně by mělo korespondovat s firemní kulturou, pokud nevíte, zvolte raději formálnější oděv. Oděv volte také podle pozice, na kterou se hlásíte.
Co mě čeká při pohovoru?
 • Při příchodu do firmy se ohlaste na vrátnici (recepci), nemusíte pak bloudit po firmě a kontaktní osoba vás očekává. Určitě je dobré znát jméno kontaktní osoby, její telefon a vědět, do jakého oddělení na pohovor jdete.
 • Buďte slušní a zdravte všechny osoby, se kterými se ve společnosti setkáte, nikdy nevíte, kdo má na výběrové řízení vliv. Vypněte si mobilní telefon.
 • Pohovor vždy vede druhá strana. Vyčkejte na otázku, mluvte až dostanete prostor a rozhodně neveďte "hodinové" monology.
 • Ve většině společností se výběrové řízení skládá z více kol (pohovorů). První kolo vede většinou personalista, který ověřuje a doplňuje informace uvedené v životopise. Posuzuje znalosti a zkušenosti kandidáta, ověřuje jeho předpoklady pro danou pozici. Další kola bývají s potenciálními nadřízenými, jde se v nich více do hloubky a zjišťují se hlavně praktické a osobnostní předpoklady pro výkon dané práce.
 • Na pohovoru by vám měli osvětlit náplň práce dané pozice .
 • Na závěr pohovoru obvykle dostanete příležitost klást otázky . Otázky pouze na plat nebo benefity nevyzní nejlépe. Dotazy je dobré si před pohovorem připravit.
 • Měli byste dostat také informaci o dalším průběhu výběrového řízení, pokud Vám nebude dána automaticky, zeptejte se.
Co se děje poté, co mě vyberete?
 • Domluvíme se na termínu nástupu.
 • Zašleme vám e-mail, ve kterém budou uvedené veškeré dokumenty, které od vás budeme potřebovat při nástupu (vstupní prohlídka, online výpis z rejstříku trestů apod.)
 • Pár dní před termínem nástupu vás budeme kontaktovat a potvrdíme si tak datum a čas.
 • V den nástupu s vámi podepíšeme pracovní smlouvu, předáte nám potřebné dokumenty a proplatíme vám poplatek za vstupní prohlídku.
 • Poté budete uvedeni na pracoviště, kde se seznámíte s kolegy a bude vám ukázáno pracovní místo. Od IT oddělení se dozvíte přístupová hesla do PC. Bude s vámi probrán plán adaptace a přidělen mentor, který vás bude zaučovat.
 • Plán adaptace je navržen na 3 měsíce, tzn. na dobu zkušební lhůty. Během těchto tří měsíců se budete seznamovat s chodem společnosti a vaší prací. Průběžně budete plán probírat s nadřízeným, abyste si vzájemně ujasnili, co už zvládáte a na čem je nutné ještě pracovat.
 • V průběhu zaškolování se ptejte, je to určitě lepší, než abyste dělali zbytečné chyby. Pokud máte dotazy k firemní kultuře a jiným obecným věcem, můžete se zeptat i na oddělení lidských zdrojů, rádi otázky zodpoví a pomohou vám začlenit se do společnosti.