Digitální model stavby ovlivní stavební proces...

Digitální model stavby může být postupně doplňován a upřesňován. Je-li uložen na správném místě a informace v něm nebo u něj obsažené jsou správně sdíleny všemi zúčastněnými, mohou procesy přípravy a realizace výstavby probíhat včas a efektivně. Při dokončení stavby investor převezme digitální dvojče své stavby, s jehož pomocí může mimo jiné řídit technologie a prostředí ve své stavbě, řídit údržbu a obnovu konstrukcí a systémů ve stavbě, říká Ing. Luboš Káně, technický ředitel, Atelier DEK pro časopis Stavitel.

Celý článek si můžete přečíst zde.