DEKPROJEKT

Značka ATELIER DEK je súčasťou spoločnosti DEKPROJEKT s.r.o. Značka roku 1997 zastrešuje technických špecialistov v holdingu DEK. Pod hlavičkou ATELIER DEK prebieha výskum a vývoj, projektovanie hydroizolačných a tepelnoizolačných konštrukcií stavieb a špecializované činnosti v oblasti diagnostiky porúch stavieb, hydroizolačnej techniky, stavebnej fyziky a energetiky. Spoločnosť DEKPROJEKT s.r.o. ponúka vysoko špecializované služby v oblastiach stavebných izolácií, stavebnej fyziky a energetiky, certifikácie stavieb a vývoja stavebného softvéru. Od roku 2012 je oficiálnym znaleckým ústavom a je tiež medzinárodným akreditovaným skúšobným laboratóriom. Spoločnosť tiež prevádzkuje službu inšpekcie nehnuteľností NEMOPAS. Ďalej je DEKPROJEKT prevádzkovateľom webového portálu DEKSOFT, ktorého hlavným obsahom je sada výpočtových webových aplikácií pre stavebníctvo, najmä pre oblasť energetiky, tepelnej ochrany budov a TZB. Zaoberá sa tiež riešením pre BIM projektovanie.

NAVŠTÍVTE STRÁNKY