Kariéra

Často kladené otázky

Čím sa vaša spoločnosť zaoberá?

Hlavným zameraním je obchodná činnosť - sme distribútor stavebných materiálov. Ďalej ponúkame projekčné služby, poradenstvo, prieskumy a posudky v oblasti stavebníctva. Naše výrobné dcérske spoločnosti sa zaoberajú spracovaním a opracovaním plechu a prírodného kameňa. Servisné oddelenia sú zamerané na marketing, personálne, ekonomickú, prevádzkové a IT činnosť.

Ako správne napísať životopis (CV)

Je dôležité si uvedomiť, že životopis je to prvé, čo od vás zamestnávateľ obdrží a odkiaľ čerpá prvé informácie o vašej osobe. Na základe životopisu sa tiež väčšinou personalista rozhodne, či vás pozve na pohovor alebo nie. Preto by ste mali napísanie životopisu venovať dostatok času. Tu uvádzame pár bodov, ktoré by vám pri písaní životopisu mohli pomôcť:

 • Životopis by nemal byť dlhší ako 3 strany formátu A4.
 • Ak je to možné, napíšte životopis na PC. Životopis ukladajte a posielajte ideálne vo formáte pdf.
 • Životopis by mal mať štruktúrovanú formu. Mal by byť stručný, výstižný, jasný a prehľadný. Používajte skôr odrážky než celé vety. (Zle: Narodil som sa ...).
 • V životopise by nemali byť medzery, roky by na seba mali nadväzovať, uvádzajte aj brigády, materskú dovolenku, pobyt v zahraničí alebo neukončené vzdelanie - rovnako by na to prišla pri pohovore reč.
 • Uvádzajte nielen názov pozície, ale aj náplň danej práce.
 • Po napísaní si životopis dôkladne skontrolujte (ideálne si ho nechajte prečítať niekým ďalším).

Štruktúra životopisu

 • Na prvom mieste vždy uvádzajte meno a kontaktné údaje (telefón, e-mailová adresa, apod.).
 • Následne uveďte vzdelanie. Zoraďte ho od posledného a uveďte názov školy, odbor štúdia, rok ukončenia, záverečnú skúšku.
 • Pod vzdelanie môžete uviesť absolvované kurzy (je možné tiež pripojiť na konci CV).
 • Potom prichádza na rad prax. Prehľadným spôsobom popíšte, od kedy do kedy ste vo firme na danej pozícii pôsobili, firmu, čím sa zaoberá, názov pozície a stručne jej náplň. Opäť zoraďte od posledného zamestnania.
 • Na záver uvádzajte jazykové znalosti (jazyk a úroveň vašich znalostí), PC znalosti (prehľad programov, ktoré ovládate). Pokračujte ďalšími vašimi vedomosťami, zručnosťami, osobnostnými predpokladmi, záujmami.
 • Životopis by mal končiť dátumom vyhotovenia a poprípade vaším podpisom.
Ako spoznám, ktoré výberové konania sú aktuálne?

Všetky pozície, ktoré vidíte v zozname voľných pracovných miest, sú platné a otvorené.

Aké možnosti profesijného rastu ponúkate?

Rast spoločnosti umožňuje osobný rozvoj všetkým schopným zamestnancom. Vytvárame nové špecializované i manažérske pozície, ktoré sú príležitosťou pre nových kolegov, aj súčasných zamestnancov. Obvyklé sú tiež presuny na iné pozície v rámci oddelenia, pobočiek i naprieč nimi.

Ponúkate prácu študentom?

Áno, aj študenti sú vítaní. Študentské pozície nájdete v zozname voľných pracovných miest, sú označené slovom "študent". Existuje tu aj možnosť nástupu na trvalý pracovný pomer po ukončení štúdia.

Čo mám robiť, keď sa nemôžem prihlásiť cez príslušný dotazník?

Ak máte opakovaný problém s odoslaním dotazníka, pošlite nám Váš životopis na e-mailovú adresu kariera@dek.sk, nezabudnite uviesť o akú pozíciu máte záujem. Jedine tak sme schopní Vás priradiť k ponúkanej pozícii.

Ako sa dozvieme výsledok výberového konania?

Každý uchádzač, ktorý vyplnil dotazník pre uchádzača, je telefonicky alebo písomne informovaný o výsledku výberového konania.

Čo je to sprievodný list?

Sprievodný list slúži ako úvod k Vášmu životopisu. Buď ho môžete napísať ako telo e-mailu alebo ako dokument, ktorý k e-mailu priložíte spolu s životopisom. List je nutné napísať výstižne a stručne (iba niekoľko riadkov najčastejšie v troch odsekoch) a doplniť o kontaktné údaje. Pre každú pozíciu vytvorte iný sprievodný list.

Aké správy môžem od vás očakávať pri priebehu výberového konania?
 • Potvrdenie o zaradenie do databázy – Jedná sa o e-mail, že sme vás zaradili do výberového konania, a že sa výberom kandidátov do 1. kola budeme v najbližšej dobe zaoberať.
 • Odmietnutie – Nie ste vybraný k ďalšiemu kolu daného výberového konania (buď na základe posúdenia vášho CV alebo na základe pohovoru). Tento e-mail však automaticky neznamená, že by sme pre vás v budúcnosti nemali vhodnú pozíciu. Sami môžete sledovať na internetových stránkach prehľad voľných pracovných pozícií, a ak vás nejaká zaujme, prihlásiť sa opäť ku konkrétnemu výberovému konaniu.
 • Pozvánka na pohovor – Jedná sa o pozvanie na 1. kolo pohovoru, väčšinou si môžete vybrať deň a hodinu. Pohovor je dobré vždy potvrdiť, aby sme s vami v daný termín počítali.
 • Potvrdenie pohovoru Jedná sa o informatívny e-mail o termíne a mieste konania pohovoru, ktorý bol vopred telefonicky dohodnutý. Na tento e-mail nie je nutné odpovedať.
Ako sa mám pripraviť na pohovor?
 • Vyhraďte si na pohovor dostatok času (Obvykle môže 1. kolo pohovoru trvať 1-2 hodiny. Nie je teda dobré, dávať si niekoľko pohovorov v jeden deň). Na dĺžku pohovoru sa môžete spýtať pri pozývacom telefónnom hovore.
 • Naplánujte si cestu, vyhľadajte si vhodné spoje a dajte si časovú rezervu. Nie je dobré na pohovor prísť príliš skoro alebo neskoro. Ak sa to už stane, je lepšie zavolať a personalistu na túto skutočnosť upozorniť.
 • Zistite si informácie o spoločnosti, aká je veľká, čím sa zaoberá. Pre určité pozície, môžu byť dobré aj informácie o dodávateľoch či konkurencii. Väčšinu potrebných informácií nájdete na webových stránkach spoločnosti.
 • Znovu si prejdite inzerát, aby ste vedeli, o akú pozíciu presne ide. Porovnajte svoje schopnosti s požiadavkami danej pozície. Ujasnite si, z akého dôvodu sa na pozíciu hlásite, prečo ste na ňu reagovali.
 • Zvoľte správne oblečenie. Ideálne by malo korešpondovať s firemnou kultúrou, ak neviete, zvoľte radšej formálnejší odev. Odev voľte tiež podľa pozície, na ktorú sa hlásite.
Čo ma čaká pri pohovore?
 • Pri príchode do firmy sa ohláste na vrátnici (recepcii), nemusíte potom blúdiť po firme a kontaktná osoba vás očakáva. Určite je dobré poznať meno kontaktnej osoby, jej telefón a vedieť, do akého oddelenia na pohovor idete.
 • Buďte slušní a zdravte všetky osoby, s ktorými sa v spoločnosti stretnete. Nikdy neviete, kto má na výberové konanie vplyv. Vypnite si mobilný telefón.
 • Pohovor vždy vedie druhá strana. Počkajte na otázku, hovorte, keď dostanete priestor a rozhodne neveďte "hodinové" monológy.
 • Vo väčšine spoločností výberové konanie pozostáva z viacerých kôl (pohovorov). Prvé kolo vedie väčšinou personalista, ktorý overuje a dopĺňa informácie uvedené v životopise. Posudzuje znalosti a skúsenosti kandidáta, overuje jeho predpoklady pre danú pozíciu. Ďalšie kolá bývajú s potenciálnymi nadriadenými, ide sa v nich viac do hĺbky a zisťujú sa hlavne praktické a osobnostné predpoklady pre výkon danej práce.
 • Na pohovore by vám mali objasniť náplň práce danej pozície.
 • Na záver pohovoru obvykle dostanete príležitosť klásť otázky. Otázky iba na plat alebo benefity nevyznejú najlepšie. Je dobré si ich pred pohovorom pripraviť.
 • Taktiež by ste mali dostať informáciu o ďalšom priebehu výberového konania, ak vám nebude daná automaticky, spýtajte sa.
Čo sa deje potom, ak ma vyberiete?
 • Najneskôr v deň nástupu budete požiadaní o vyplnenie dotazníka, informácie z neho slúžia predovšetkým pre mzdové a daňové účely. Potom s vami bude spísaná pracovná zmluva a dozviete sa, čo ďalšie od vás personálne oddelenie bude v najbližšej dobe požadovať (vstupná prehliadka, výpis z registra trestov a pod.).
 • Potom budete uvedení na pracovisko, kde sa zoznámite s kolegami a bude vám ukázané pracovné miesto. Od IT oddelenia sa dozviete prístupové heslá do PC. Bude s vami prebraný plán adaptácie a pridelený mentor, ktorý vás bude zaúčať.
 • Plán adaptácie je navrhnutý na 3 mesiace, tzn. na dobu skúšobnej lehoty. Počas týchto troch mesiacov sa budete zoznamovať s chodom spoločnosti a vašou prácou. Priebežne budete plán preberať s nadriadeným, aby ste si vzájomne ujasnili, čo už zvládate a na čom je nutné ešte pracovať.
 • V priebehu zaškoľovania sa pýtajte, je to určite lepšie, než urobiť zbytočné chyby. Ak máte otázky k firemnej kultúre a iným všeobecným veciam, môžete sa opýtať aj na oddelení ľudských zdrojov, radi otázky zodpovedia a pomôžu vám začleniť sa do spoločnosti.