Výroční zpráva 2019 je na světě!

Pojďte si s námi přečíst Výroční zprávu skupiny DEK za rok 2019, která právě vychází.

Zprávu najdete ke čtení nebo ke stažení tady.

Tak jako každý rok, i letos budeme publikaci přihlašovat do soutěže výročních zpráv CZECH TOP 100, kde se již několik let po sobě umísťujeme na předních místech.

Přečíst si můžete o významných událostech uplynulého roku, struktuře skupiny, orgánech společnosti a jejím managementu, zprávu o činnosti skupiny, přehled aktivit v roce 2019 a finanční část. Nechybí samozřejmě ani úvodní slovo předsedy správní rady Víta Kutnara, ze kterého vám přinášíme malý úryvek:

„Náš výhled na rok 2020 je opatrně optimistický. Přes nejistotu, kterou vyvolává pandemie covid-19, není stavebnictví přímo zasaženo a zatím si jako celek vede dobře. Před krizí poptávka po stavebních pracích převyšovala nabídku a realizační kapacitu stavebních firem. Když nyní došlo k pozastavení řady staveb, začaly se realizovat další zakázky v pořadí. Sebejistotu nám dodává také to, že DEKu se dlouhodobě daří profitovat z pozice jasného inovačního lídra trhu distribuce stavebních materiálů, a díky počtu a rychlosti inovací zvyšujeme náskok před konkurencí."