First Information Systems

First Information Systems, jeden z nováčikov skupiny DEK, je špecialistom na vývoj a implementáciu stavebného softwaru a ERP systémov. Zaoberá sa vývojom a implementáciou SW pre riadenie stavebných zákaziek (RSV), ktoré sú kompatibilné s väčšinou ekonomických a kalkulačných systémov, vrátane SW KROS. First v spolupráci so spoločnosťou ÚRS CZ vyvinul novú webovú a mobilnú aplikáciu Buildary.online, teda komplexný Elektronický stavebný denník a Management úloh.

NAVŠTÍVTE STRÁNKY